Het Bestuur

Het bestuur van R.J.V. & P.C. De Bögelscamp.

Voorzitter:                        Ingeborg Schreur

Secretaris:                        Miriam Tijdhof

Penningmeester:             Charlotte Steenbeeke – Tijdhof

Lid:                                    Maaike Seiger

Lid:                                    Noortje Backhuijs

Lid:                                    Jacqueline Olde Keizer

Ledenadministratie:        Miriam Tijdhof

Voor informatie over de vereniging of activiteiten kunt u zich wenden tot:

Charlotte Steenbeeke – Tijdhof
Jufferbeekweg 9
7572 PE Oldenzaal
06-43001755

charlottesteenbeeke@gmail.com