Het Bestuur

Het bestuur van R.J.V. & P.C. De Bögelscamp.

Voorzitter:                        Marjolein Heuvelmans

Secretaris:                        Ester Derkink

Penningmeester:             Noortje Morsink – Backhuijs

Lid:                                    Pleun Steenbeeke

Lid:                                    Roderick van den Engh

Ledenadministratie:        Ester Derkink

Voor informatie over de vereniging of activiteiten kunt u zich wenden tot:

bogelscamp@gmail.com